About

Social Organization for Radioecological Cleanliness

A Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet 1993 alakult környezetvédelmi, illetve ezzel kapcsolatos egészség-megőrzési, oktatási, tudományos, kutatási és ismeretterjesztő céllal.

A szervezet küldetése:

a. A Veszprémi Egyetemmel együttműködve részt vesz Veszprém megye, a régió illetve az ország különböző kiemelt helyei természetes és mesterséges forrásokból származó radioökológiai szennyezettségének felmérésében, amelyet a Veszprémi Egyetem oktatóinak, hallgatóinak, ösztöndíjas gyakornokainak, illetve társadalmi aktívák bevonásával folyamatosan végez.

b. Ipari melléktermékek, építőanyagok, különböző ipari alapanyagok és késztermékek, élelemanyagok, és egyéb környezeti minták radiológiai vizsgálatát végzi.

c. Radioökológiai, sugárvédelmi, sugárzási szintek csökkentését célzó kutatásokat, számításokat, elemzéseket, modellezéseket végez.

d. Esetleges nukleáris illetve sugárbalesetek esetén minták radioaktivitásának mérésével, illetve a lakosság sugárterhelését csökkentő szükséges beavatkozások kidolgozásával az önkormányzati szervek a lakosság és a lakosságot ellátó vállalatok, üzemek rendelkezésére áll.

e. Támogatja a Veszprémi Egyetem Radiokémia Tanszékén egy radioökológiai környezetvédelmi laboratórium kialakítását, különböző környezetvédelmi feladatok ellátására szolgáló műszerek beszerzését, korszerűsítését, üzemeltetését.

f. Támogatja és segíti tudományos diákköri munkák, szak- és diplomadolgozatok, kutatási feladatok, posztgraduális továbbképzések kutatási irányaként ezen témák választását, a feladatok elvégzését.

g. Különböző fórumok, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok megszervezésével, illetve lebonyolításával részt vesz mind az egyetemi hallgatók (és ezen keresztül a jövő szakembereinek), mind a lakosság tájékoztatásában a radioökológia területén.

h. Megfelelő anyagi bázis esetén támogatja a témában a továbbképzést, a tanulmányutakat és a konferenciákon való részvételt.

i. Kapcsolatokat épít ki, illetve együttműködik más, hasonló célú környezetvédelmi szervezetekkel.

A szervezet előbbiekben megjelölt közhasznú szolgáltatásaiból, tevékenységéből a tagokon kívül bárki más is részesülhet.

Az eddigi sikeres programokból néhány:

-Úrkúti mangánbánya: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: melléktermékek hasznosításának lehetőségei.

-Egri Török Fürdő: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: radonterápia hatásmechanizmusának feltárása.

-Tapolcai Tavas és Kórház-barlang: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: radioaktív nemesgáz hatása a munkavégzők, kezeltek, látogatók egészségére, barlangkutatás.

-Bakonyi barlangok: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: barlangok radioökológiai vizsgálata, barlangászok sugárterhelésének becslése. Együttműködő partner: Bakonyi Barlangász Szövetség. -Veszprémi Egyetem: sugárszennyezettség vizsgálatok

-Rekultivált uránbánya: sugárvédelmi vizsgálatok a volt uránbánya természetes és lakó környezetében. (folyamatos)

-Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye: sugárvédelmi vizsgálatok a lakosság számára. (folyamatos)

-Balatonfelvidéki források és kútvizek sugárvédelmi vizsgálata.

-Szabadon megvásárolható ásványvizek sugárvédelmi vizsgálata.

-Bakonyi kalapos gombák radiológiai vizsgálata.

-Részvétel 3 nemzetközi Európai Uniós Leonardo (ICEA, RECOUNTES, INTENA)mobilitási pályázatban fiatal kutatók szakmai továbbképzésében

- Részvétel Leonardo W.A.S.T.E. project

- ERRICCA 2 (EU-5) radonmentesítési konferencia szervezése

KAC pályázatok 017380-01/1995 023787-01/2000 021905-01/2000 021906-01/2000 A Társadalmi Szervezetbe történő belépéshez az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni és aláírva a szervezethez eljuttatni.

Belépési nyilatkozat

hu